nơi bắt đầu sự sống

  • Sự sống ở trái đất bắt nguồn từ sao Hỏa Sự sống ở trái đất bắt nguồn từ sao Hỏa
    Từ lâu, giới khoa học thắc mắc làm thế nào các nguyên tử có thể kết hợp với nhau để tạo nên thành phần phân tử của 3 cơ thể sống chủ yếu là ribonucleic acid (RNA), deoxyribonucleic acid (DNA) và protein.