nước mắt cảm xúc

  • Vì sao bạn khóc? Vì sao bạn khóc?
    Xét trên nguyên lý hai tầng, con người sẽ khóc khi trải qua cung bậc cảm xúc từ căng thẳng tột độ đến sự nhẹ nhõm, giải thoát.