nước thải y tế

  • Dùng lá chà là làm sạch nước thải y tế   Dùng lá chà là làm sạch nước thải y tế
    Các nhà nghiên cứu trường Đại học Sultan Qaboos (Vương quốc Oman) đã đề xuất ngành sản xuất chà là (loài cây thuộc họ Cọ) đừng vứt lá đi mà hãy dùng để xử lý nước thải, đặc biệt là là nước thải của các cơ sở y tế.