nền văn minh Hy Lạp

  • Thành cổ Acropolis tại Athens - Hy Lạp Thành cổ Acropolis tại Athens - Hy Lạp
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành cổ Acropolis tại Athens của Hy Lạp là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.