nọc ong

  • Nọc ong mặt quỷ độc không kém nọc rắn Nọc ong mặt quỷ độc không kém nọc rắn
    Cần hết sức cẩn trọng với ong mặt quỷ, vì nọc của nó độc không kém nọc rắn - Chủ tịch Hội Nuôi ong Việt Nam cảnh báo sau vụ một học sinh 6 tuổi ở Lào Cai bị ong đốt chết.