nữ họa sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

  • Núi Nemrut - Thổ Nhĩ Kỳ Núi Nemrut - Thổ Nhĩ Kỳ
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Núi Nemrut của Thổ Nhĩ Kỳ là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.