nasa phóng vệ tinh

  • NASA phóng vệ tinh săn tìm hành tinh TESS NASA phóng vệ tinh săn tìm hành tinh TESS
    Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 từ mũi Canaveral, bang Florida vào lúc 18 giờ 51 theo giờ địa phương (5 giờ 51 ngày 19/4 theo giờ Hà Nội).