ngành công nghệ mũi nhọn

  • Việt Nam ưu tiên nghiên cứu về công nghệ sinh học Việt Nam ưu tiên nghiên cứu về công nghệ sinh học
    Ngày 27/2 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo quốc tế về công nghệ sinh học Việt Nam-Ấn Độ với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của hai nước Việt Nam và Ấn Độ.