ngành chăn nuôi

  • Tiền Giang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chăn nuôi Tiền Giang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chăn nuôi
    Tiền Giang đang phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững thông qua việc chuyển giao cho nông dân những tiến bộ kỹ thuật mới vừa giúp tăng hiệu quả kinh tế vừa giảm ô nhiễm môi trường.
  • Ứng dụng khí biogas an toàn tại miền núi An Giang Ứng dụng khí biogas an toàn tại miền núi An Giang
    Nằm trong “Chương trình khí sinh học dành cho ngành chăn nuôi Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ, Chương trình ứng dụng khí biogas an toàn sinh học được tổ chức thí điểm cho 22 hộ chăn nuôi gia súc ở xã An Nông, huyện miền núi Tịnh Biên, An Giang đã thành công.