ngày không trăng

  • Giải thích hiện tượng Trăng đen Giải thích hiện tượng Trăng đen
    Vào ngày 30/9 vừa qua, một hiện tượng được gọi là Trăng đen sẽ xuất hiện trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nó không phải là một thứ thú vị để bạn quan sát, vì ngày này là ngày không trăng.