ngôn ngữ

  • Nhìn giày dép đoán tính cách Nhìn giày dép đoán tính cách
    "Đôi giày chỉ bộc lộ một ít thông tin về chủ nhân, tuy nhiên đây lại là những thông tin rất hữu ích", tác giả viết trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí chuyên nghiên cứu về đặc điểm tính cách con người Journal of Research in Personality.