ngũ cốc

  • 6 ngũ cốc tốt hơn thuốc 6 ngũ cốc tốt hơn thuốc
    Ngô, lúa mạch, các loại khoai, yến mạch, kê là những loại thực phẩm trị bệnh tốt hơn thuốc chữa bệnh. Dưới đây là dẫn giải của GS Tề Quốc Lực, ĐH Y học Bắc Kinh.