người đang bị ốm

  • Những thời điểm không nên ăn đào Những thời điểm không nên ăn đào
    Những ngày tháng 8, nhìn đường phố bày bán nhiều đào, dù rất muốn ăn nhưng chị Nguyễn Thị Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội) không dám mua về ăn bởi đối với chị, loại quả này rất độc hại.