người Aztec

  • Hệ thống toán học Aztec cổ được giải mã Hệ thống toán học Aztec cổ được giải mã
    Không chỉ có bộ luật thuế ngày nay mới phức tạp. Người Aztec cổ có hệ thống thuế cũng không hề đơn giản hơn. Để đo đạc những dải đất bị đánh thuế, các nhà toán học Aztec phải phát triển phương pháp đại số chuyên dụng mà chỉ mới được giải mã gần đây.
  • Thành phố cổ xưa bí ẩn bị chôn vùi dưới thủ đô Mexico chỉ vài mét Thành phố cổ xưa bí ẩn bị chôn vùi dưới thủ đô Mexico chỉ vài mét
    Kênh BBC (Anh) đưa tin sau gần 500 năm sau khi người Hernán Cortés Tây Ban Nha chiếm đóng thủ đô Tenochtitlán của người Aztec, phần còn lại của đô thị cổ này vẫn bị chôn vùi dưới thành phố Mexico đến tận ngày nay.
  • Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng như thế nào? Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng như thế nào?
    Người Aztec, người Maya và người Ai Cập cổ thuộc ba nền văn minh rất khác nhau nhưng lại cùng chung một biểu tượng: các kim tự tháp. Tuy nhiên, trong ba nền văn minh cổ đại này, những chuẩn mực về thiết kế kim tự tháp do người Ai Cập đặt ra được phần lớn mọi người công nhận là kiểu kim tự t