người khiếm thị

  • Nguyễn Bá Hải - Cha đẻ của kính Mắt thần cho người khiếm thị Nguyễn Bá Hải - Cha đẻ của kính Mắt thần cho người khiếm thị
    Nguyễn Bá Hải - Cha đẻ của kính Mắt thần cho người khiếm thị .Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải nhận bằng Tiến sĩ trước thời hạn ở tuổi 28 chuyên ngành Biorobotics (Robot sinh học) tại Hàn Quốc với bằng khen và giải thưởng Đề tài Tiến sĩ tốt nhất của trường trong khoá tốt nghiệp.