người máy làm phát thanh viên

  • Phát thanh viên robot đầu tiên trên thế giới Phát thanh viên robot đầu tiên trên thế giới
    Chuyên gia Nhật Bản về robot tại ĐH Osaka Hiroshi Ishiguro vừa cho trưng bày tại Bảo tàng Miraikan ở Tokyo phần tình diễn của dạng người máy có nhiều đặc điểm và khả năng giống như người thật.