ngọn núi cao nhất việt nam

  • "Nóc nhà Đông Dương" Fansipan đã cao thêm... 4 mét "Nóc nhà Đông Dương" Fansipan đã cao thêm... 4 mét
    Đây là kết quả đo đạc được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo cáo kết quả xử lý dữ liệu và xác định độ cao đỉnh Fansipan, tổ chức tại Hà Nội ngày 26/6.