ngủ sai thời điểm

  • Ngủ đủ giờ, sai thời điểm vẫn chết sớm! Ngủ đủ giờ, sai thời điểm vẫn chết sớm!
    Cố ngủ vùi thêm vào buổi sáng không giúp ích bạn, bởi việc đồng hồ sinh học bị đảo lộn khi làm "cú đêm" đã tăng nguy cơ nhiều bệnh, từ tiểu đường cho đến tâm thần, thậm chí là chết sớm.