nghề y

  • Nghe nhạc không cần cắm dây phone Nghe nhạc không cần cắm dây phone
    Tôi nghĩ mình nghe nhạc cứ mỗi lần nghe là phải cắm tai nghe vào máy tính mới nghe được, dây nhợ loằng ngoằng tạo cảm giác không thoải mái, vì thế ta có thể phát minh ra dụng cụ hổ trợ nghe nhạc không dây cũng có hai tai nghe phone để đưa vào tai nghe nhưng không có dây.