nghe đài

  • Giải mã nguyên nhân vì sao tai nghe luôn bị rối Giải mã nguyên nhân vì sao tai nghe luôn bị rối
    Tai nghe bị rối là việc thường gặp đối với phần lớn người dùng. Đây là một sự cố khá khó chịu, dù là bạn có cuộn tai nghe một cách cẩn thận trước khi cho vào túi thì khi sử dụng.
  • Infographic: 10 sự kiện KHCN trong nước nổi bật năm 2017 Infographic: 10 sự kiện KHCN trong nước nổi bật năm 2017
    Năm 2017 chứng kiến nhiều sự kiện khoa học công nghệ nổi bật, như Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công nghệ, Đài thiên văn Nha Trang chính thức hoạt động, hay Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Hòa Lạc.