nghiên cứu ufo

  • Hình dáng và trang phục của người ngoài hành tinh Hình dáng và trang phục của người ngoài hành tinh
    Một ngành khoa học tại Mỹ chuyên nghiên cứu UFO, vật thể bay bí ẩn cho rằng, người ngoài hành tinh từ đầu đến chân đều ăn mặc chỉnh tề. Trang phục của họ không phải để ngăn chặn các tia phóng xa hoặc đề phòng ô nhiễm, và chống nóng.