nguồn gốc sự sống

  • Phát hiện sinh vật ngoài trái đất? Phát hiện sinh vật ngoài trái đất?
    Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện một dạng vật chất đặc biệt ở tầng bình lưu của Trái đất, và hùng hồn tuyên bố rằng con người là hậu duệ của các sinh vật ngoài hành tinh.
  • Tất cả chúng ta đều là người Sao Hỏa? Tất cả chúng ta đều là người Sao Hỏa?
    Một nghiên cứu khoa học gần đây lại cho rằng sự sống có thể có nguồn gốc từ trên Sao Hỏa, sau đó theo các tảng thiên thạch rời khỏi Sao Hỏa mà đến Trái Đất.