nguyên lý hoạt động của máy bay

  • Nguyên lý hoạt động của máy làm mát không khí Nguyên lý hoạt động của máy làm mát không khí
    Máy làm mát là một trang thiết bị chuyên dùng làm mát không khí bằng việc hấp thụ sự bay hơi của nước. Dựa trên nguyên lý làm mát bằng hơi nước, làm cho khu vực cần làm mát sẽ giảm nhanh từ 3-7 độ C trong quá trình làm mát.