nguyên nhân của bệnh chàm

  • Bệnh chàm là gì? Bệnh chàm là gì?
    Bệnh có triệu chứng nổi hồng ban, chùm mụn nước các vùng nếp gấp da cổ, khuỷu tay, chân, nách, bẹn, mặt ngoài tay, cẳng chân...