nguyễn tiến đông

  • Khai quật di tích Đồn Thứ Khai quật di tích Đồn Thứ
    Viện Khảo cổ học VN phối hợp với Sở VH-TT-DL Bình Định đang khai quật di tích Đồn Thứ thuộc hệ thống Trường Lũy Quảng Ngãi - Bình Định. Di tích Đồn Thứ nằm dưới chân núi Hòn Bồ thuộc thôn La Vuông, xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định. Đồn Thứ ở độ cao 500m so với mực nước biển.