nhà khoa học nữ

  • Những nữ khoa học vô danh góp phần thay đổi thế giới Những nữ khoa học vô danh góp phần thay đổi thế giới
    Ngoại trừ Marie Curie, bạn có thể kể thêm được bao nhiêu cái tên của các nữ khoa học khác? Cùng điểm lại một vài nhà khoa học nữ ít được biết đến, đã có công góp phần trực tiếp vào thành tựu của nền khoa học thế giới cho đến ngày nay.