nhà thám hiểm mỹ

  • Thành phố trên không Machu Picchu - Peru Thành phố trên không Machu Picchu - Peru
    Tháng 6 năm 1011, đội khảo sát Trường đại học Giêru dưới sự lãnh đạo của nhà thám hiểm Mỹ halmebinquy đã xuất phát từ Cuzco đi tìm kiếm một cứ điểm bí mật mà bộ phận còn lại của Đế quốc Inca còn giữ được sau khi ngườ
  • Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa
    Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực tới 70%. Hãy cùng xem các tiên tri của Vanga qua bài viết dưới đây