nhà vệ sinh không cần nước

  • Lạ lùng bồn cầu không cần nước Lạ lùng bồn cầu không cần nước
    Bằng cách làm bay hơi hoặc tự ủ các loại chất thải để làm phân bón hữu cơ, những chiếc bồn cầu không dùng nước độc đáo ở Canada đã tiết kiệm được rất nhiều nước xả và tốt cho môi trường.
  • Nhà vệ sinh không cần dùng nước Nhà vệ sinh không cần dùng nước
    Các nhà khoa học Hàn Quốc biến nhà vệ sinh thành nơi sản xuất năng lượng bền vững, có khả năng chuyển đổi chất thải của con người thành năng lượng sinh học.
  • Video: Bồn cầu không cần nước Video: Bồn cầu không cần nước
    Bằng cách làm bay hơi hoặc tự ủ các loại chất thải để làm phân bón hữu cơ, những chiếc bồn cầu không dùng nước độc đáo ở Canada đã tiết kiệm được rất nhiều nước xả và tốt cho môi trường.