Video: Bồn cầu không cần nước

  •   12
  • 2.099

Bằng cách làm bay hơi hoặc tự ủ các loại chất thải để làm phân bón hữu cơ, những chiếc bồn cầu không dùng nước độc đáo ở Canada đã tiết kiệm được rất nhiều nước xả và tốt cho môi trường.

>>> Lạ lùng bồn cầu không cần nước

Theo Youtube, VTV
  • 12
  • 2.099