nhân bản vô tính động vật

  • Nhà khoa học tạo ra cừu Dolly vừa qua đời Nhà khoa học tạo ra cừu Dolly vừa qua đời
    Keith Campbell, nhà sinh vật học nổi tiếng thành công trong việc tạo ra chú cừu Dolly bằng phương pháp nhân bản vô tính đầu tiên gây nhiều tranh cãi một thời vừa qua đời hôm 5/10 ở tuổi 58, thông tin từ ĐH Nottingham cho biết.