nhìn bàn chân đoán tính cách

  • Đoán tính cách qua hình dáng bàn chân Đoán tính cách qua hình dáng bàn chân
    Ngón chân cái dài nhất và 4 ngón còn lại bằng nhau, có thể nguồn gốc bạn là người Đức với bản chất đa cảm. Nếu ngón thứ hai dài nhất, bạn có gốc là một người Hy Lạp...