Đoán tính cách qua hình dạng bàn chân

  • 2,77
  • 22.926

Lòng bàn chân phẳng hay lõm, ngón chân cái hay ngón trỏ dài hơn... đều có thể cho biết những điều bất ngờ về chủ nhân của nó.

>>> Nhìn dáng ngủ đoán tính người

Đoán tính cách qua hình dạng bàn chân

Đoán tính cách qua hình dạng bàn chân

Cập nhật: 08/09/2014 Theo Vnexpress
  • 2,77
  • 22.926

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook