nhận thức của con người

  • Nghe nhạc nhiều để thông minh hơn Nghe nhạc nhiều để thông minh hơn
    Một nghiên cứu vừa được công bố của Hiệp hội Khoa học Thần kinh đã cho thấy vai trò quan trọng của âm nhạc đối với sự phát triển trí tuệ.