nhện cái

  • "Đổi quà lấy sex" ở côn trùng "Đổi quà lấy sex" ở côn trùng
    Nhện Nursery-Web đực (thuộc họ Pisaura mirabilis) chuẩn bị những món quà bọc bằng tơ cẩn thận để tặng cho nhện cái mà chúng thích. Hầu hết các món quà đều chứa côn trùng bên trong, nhưng một số gói quà chỉ để “lừa tình”.
  • Loài nhện trở nên thiện chiến sau khi bị thiến Loài nhện trở nên thiện chiến sau khi bị thiến
    Người ta cho rằng việc cơ quan sinh dục của nhện đực nằm lại chính là để trở thành cái nút đạy kín, buộc nhện cái phải “chung thuỷ” vì chẳng một chàng nhện đực nào khác có thể thò “dụng cụ làm tình” của mình vào trút tinh dịch nữa.