nhiệm vụ của thận

  • Quá trình thận lọc máu diễn ra như thế nào? Quá trình thận lọc máu diễn ra như thế nào?
    Vào một ngày nóng nực bạn thấy khát và uống nước liên tục từ ly này đến ly khác… Tiếp đến là cảm giác mắc tè bắt nguồn từ hai cơ quan hình hạt đậu hoạt động như những bộ cảm biến tinh lọc cơ thể.