nhiệt độ trái đất

  • Rừng ngập mặn tiếp tục suy giảm Rừng ngập mặn tiếp tục suy giảm
    Các dịch vụ hệ sinh thái từ rừng ngập mặn tuy cung cấp và hỗ trợ sinh kế với trị giá ít nhất 1,6 tỷ USD/năm cho cư dân miền biển nhưng lại đang biến mất với tốc độ nhanh chóng, trung bình khoảng 1%/năm.