nhiệt độ vùng biển tăng lên

  • Nguyên nhân khiến nước biển ấm lên Nguyên nhân khiến nước biển ấm lên
    Từ lâu, giới khoa học vẫn tin rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nhiệt độ tại các vùng biển Thái Bình Dương ở Bắc Mỹ gia tăng trong một thế kỷ qua.