niềm tin vào ngày tận thế

  • Tại sao nhiều người tin vào ngày tận thế? Tại sao nhiều người tin vào ngày tận thế?
    Harold Camping từng phán rằng vào ngày 21/5 trái đất rung chuyển bởi một trận động đất mạnh nhất trong lịch sử nhân loại trước khi nhiều sự kiện khủng khiếp xảy ra rồi vũ trụ bị hủy diệt bởi biển lửa.