olaparib

  • Đột phá mới trong điều trị ung thư buồng trứng Đột phá mới trong điều trị ung thư buồng trứng
    Cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư giờ đây đã trở nên khả quan hơn với một loại thuốc mới, vốn đã chứng tỏ khả năng ngăn chặn sự phát triển trở lại của các tế bào ung thư buồng trứng qua việc kéo dài giai đoạn thuyên giảm bệnh sau mỗi đợt truyền hóa chất.