phá sản

  • Bên trong nơi sản xuất tên lửa mạnh nhất thế giới Bên trong nơi sản xuất tên lửa mạnh nhất thế giới
    Tên lửa mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đang chế tạo có độ cao hơn Nữ thần Tự do, nặng hơn 7 chiếc Boeing 747 tải đầy, công suất lớn hơn 13.400 đầu máy xe lửa cộng lại, và sẽ đưa con người vươn tới sao Hỏa và xa hơn.