phát hiện động vật có vú mới

  • Tìm thấy động vật có vú mới ở Nam Mỹ Tìm thấy động vật có vú mới ở Nam Mỹ
    Viện Smithsonian, Mỹ vừa công bố loài olinguito mắt to, đuôi dài, bộ lông rậm màu cam chính là động vật có vú mới nhất và là loài ăn thịt đầu tiên được phát hiện tại châu Mỹ trong 35 năm nay.