phòng chống cúm gia cầm

  • Chống cúm gia cầm bằng phương pháp dân gian Chống cúm gia cầm bằng phương pháp dân gian
    Một cuộc hội thảo bàn về biện pháp phòng chống cúm gia cầm bằng phương pháp dân gian đã được Hội chữ thập đỏ VN tổ chức ngày 15-12 tại Hà Nội. Đây là những biện pháp được người dân VN áp dụng hiệu quả suốt hàng trăm năm qua trong phòng chống dịch bệnh. Những bài thuốc này rất dễ kiếm và gần với cuộc sống.