phòng chống lụt bão

  • Phú Yên, Bình Định lại ngập lụt  Phú Yên, Bình Định lại ngập lụt
    Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên trưa nay 8-11 cho biết hai hồ thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ...