phương pháp trị liệu bằng gene

  • Tương lai con người sẽ sống đến 150 tuổi? Tương lai con người sẽ sống đến 150 tuổi?
    Nhờ những thành tựu của y học hiện đại trong một tương lai gần, loài người sẽ khắc phục được hiện tượng lão hóa và những bệnh do tuổi tác gây nên. Những người có tuổi thọ đến 150 đã được sinh ra từ bây giờ, nhà khoa học Mỹ, Aubri de Gray khẳng định.