phản xạ vặn mình

  • Vì sao mèo luôn tiếp đất bằng 4 chân? Vì sao mèo luôn tiếp đất bằng 4 chân?
    Từ lâu, con người đã luôn ngưỡng mộ khả năng tiếp đất trên bốn chân của loài mèo dù rơi ở độ cao lớn. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn luôn thắc mắc cơ chế đầy đủ trong việc tiếp đất của những chú mèo. Một video mới đây sử dụng kỹ thuật quay phim tốc độ cao đã tiết lộ những hoạt động thể chất cụ thể về cú chạm đất diệu kỳ đó.