phụ nữ hay khóc hơn đàn ông

  • Tại sao phụ nữ “mít ướt” hơn đàn ông? Tại sao phụ nữ “mít ướt” hơn đàn ông?
    Nhiều người hay thắc mắc vì sao phụ nữ hay khóc sướt mướt mỗi khi có chuyện buồn hoặc lúc cần sự giúp đỡ, còn nam giới dù "nặn" hết cỡ cũng khó tuôn nước mắt trong các trường hợp tương tự.