phoenix

  • 8 kỳ quan thế giới trong tương lai 8 kỳ quan thế giới trong tương lai
    Thành phố trên biển ở Trung Quốc, khu mua sắm siêu khủng ở Dubai, đài quan sát hoành tráng ở Mỹ có thể trở thành những kiệt tác kiến trúc của nhân loại trong vài năm tới.