plasma quark-gluon

  • Big Bang không phải là khởi đầu của vũ trụ Big Bang không phải là khởi đầu của vũ trụ
    Vũ trụ không xuất hiện âm thầm mà thông qua một vụ nổ! Ít nhất, đó là điều chúng ta thường được nghe: Vũ trụ và mọi thứ trong vũ trụ ra đời tại thời điểm Big Bang (Vụ nổ lớn) xảy ra.
  • Tạo ra nhiệt độ cao gấp 250.000 lần Mặt trời Tạo ra nhiệt độ cao gấp 250.000 lần Mặt trời
    Các nhà vật lý thuộc Brookhaven National Laboratory (Mỹ) đã được đưa vào Sách Kỷ lục Guinness vì trong loạt thí nghiệm về sự va chạm của các ion vàng trong máy gia tốc RHIC họ đã thu được một vật chất, tồn tại ở một nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi - khoảng 4 nghìn tỷ độ, nghĩa là cao gấp 250.000 lần nhiêt độ ở trung tâm Mặt trời.
  • Tái tạo vật chất đầu tiên của vũ trụ sau vụ nổ lớn Tái tạo vật chất đầu tiên của vũ trụ sau vụ nổ lớn
    Sử dụng máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, các nhà nghiên cứu từ Đại học Copenhagen đã tạo ra chất lỏng hoàn hảo trong vũ trụ sơ khai.