protein tơ nhện

  • Da nhân tạo chống đạn Da nhân tạo chống đạn
    Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm được cách phát triển da người nhân tạo, chắc khỏe gấp 10 lần thép và chống được đạn bắn xuyên thủng.