quá trình hình thành của kim cương

  • Có thể biến bơ lạc thành kim cương Có thể biến bơ lạc thành kim cương
    Trong quá trình nghiên cứu vật chất của trái đất, các nhà khoa học Đức vô tình phát hiện bí quyết có thể giúp con người chế tạo kim cương từ bơ lạc.